028.62733715 HOTLINE 0916955085 taynguyenfilm@gmail.com

Menu
VIDEO CLIP

Archive by Category

VIDEO CLIP LUYỆN THI TIẾNG HÁT MÃI XANH

Luyện thi tiếng hát mãi xanh Buổi thực hành tại lớp khóa luyện thi tiếng hát mãi xanh Tây Nguyên Phim[...]

read more

VIDEO CLIP BUỔI HỌC BOLERO

KHÓA HỌC HÁT BOLERO Buổi học thực hành tại lớp khóa học hát Bolero tại Tây Nguyên Phim[...]

read more

VIDEO CLIP GIỌNG HÁT NHÍ

KHÓA ĐÀO TẠO CA SĨ NHÍ Buổi thực hành tại sân khấu khóa đào tạo ca sĩ nhí tại Tây Nguyên Phim – Bé Bảo Hân – Bé Ngọc Diễm[...]

read more

VIDEO CLIP ĐÀO TẠO DIỄN VIÊN

BUỔI THỰC HÀNH KHÓA ĐÀO TẠO DIỄN VIÊN Buổi thực hành tại phim trường khóa đào tạo diễn viên tại Tây Nguyên Phim Trung tâm đào tạo diễn viên[...]

read more

VIDEO CLIP KHÓA HỌC HÁT SOLO CÙNG BOLERO

BUỔI THỰC HÀNH KHÓA HỌC HÁT SOLO CÙNG BOLERO Buổi thực hành khóa học hát solo cùng bolero tại Thành phố Hồ Chí Minh Học Viên Trần Thị Xeri Trung tâm học hát solo cùng bolero[...]

read more

VIDEO CLIP ĐÀO MC TIỆC CƯỚI ĐÔI

BUỔI THỰC HÀNH KHÓA ĐÀO TẠO MC TIỆC CƯỚI Buổi thực hành khóa đào tạo MC tiệc cưới tại TP.HCM Trung tâm đào tạo MC tiệc cưới[...]

read more

VIDEO CLIP ĐÀO TẠO MC HỘI THẢO

BUỔI THỰC HÀNH KHÓA ĐÀO TẠO MC HỘI THẢO Buổi thực hành cuối khóa đào tạo MC hội thảo tại Thành Phố Hồ Chí Minh Trung tâm đào tạo MC Tây Nguyên Phim[...]

read more

VIDEO CLIP ĐÀO TẠO CA SĨ

BUỔI THỰC HÀNH KHÓA ĐÀO TẠO CA SĨ TẠI TP.HCM Buổi thực hành tại lớp khóa đào tạo ca sĩ tại công ty Tây Nguyên Phim Học viên ” Hoàng Minh ”   Trung tâm đào tạo ca sĩ[...]

read more

VIDEO CLIP ĐÀO TẠO MC TIỆC CƯỚI

BUỔI THỰC HÀNH KHÓA ĐÀO TẠO MC TIỆC CƯỚI Buổi học thực hành thi cuối khóa lớp đào tạo MC tiệc cưới tại Công ty Tây Nguyên Phim Trung tâm đào tạo MC tiệc cưới[...]

read more