028.62733715 HOTLINE 0916955085 taynguyenfilm@gmail.com

Menu
VIDEO CLIP ĐÀO TẠO CA SĨ

VIDEO CLIP ĐÀO TẠO CA SĨ

By In VIDEO CLIP On


BUỔI THỰC HÀNH KHÓA ĐÀO TẠO CA SĨ TẠI TP.HCM

Buổi thực hành tại lớp khóa đào tạo ca sĩ tại công ty Tây Nguyên Phim

Học viên ” Hoàng Minh ”  

Trung tâm đào tạo ca sĩ


Leave a comment