028.62733715 HOTLINE 0916955085 taynguyenfilm@gmail.com

Menu
VIDEO CLIP GIỌNG HÁT NHÍ

VIDEO CLIP GIỌNG HÁT NHÍ

By In Uncategorized, VIDEO CLIP On


KHÓA ĐÀO TẠO CA SĨ NHÍ

Buổi thực hành tại sân khấu khóa đào tạo ca sĩ nhí tại Tây Nguyên Phim – Bé Bảo Hân – Bé Ngọc Diễm


Leave a comment