028.62733715 HOTLINE 0916955085 taynguyenfilm@gmail.com

Menu
VIDEO CLIP ĐÀO TẠO MC HỘI THẢO

VIDEO CLIP ĐÀO TẠO MC HỘI THẢO

By In VIDEO CLIP On


BUỔI THỰC HÀNH KHÓA ĐÀO TẠO MC HỘI THẢO

Buổi thực hành cuối khóa đào tạo MC hội thảo tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Trung tâm đào tạo MC Tây Nguyên Phim


Leave a comment