028.62733715 HOTLINE 0916955085 taynguyenfilm@gmail.com

Menu
CẢM NHẬN HỌC VIÊN TÂY NGUYÊN PHIM – LỚP ĐÀO TẠO DIỄN VIÊN

CẢM NHẬN HỌC VIÊN TÂY NGUYÊN PHIM – LỚP ĐÀO TẠO DIỄN VIÊN

By In KHÓA HỌC DIỄN XUẤT, Uncategorized On


Cảm Nhận Học Viên Tây Nguyên Phim – Lớp Đào Tạo Diễn Viên

Cảm nhận khi học tại Tây Nguyên Phim, lớp học vui, hòa đồng, được thầy chỉ dạy một cách tận tình , nhờ thầy em đã hiểu và học hỏi rất nhiều, học viên vui vẻ , hòa đồng, xây dựng bài một cách nghiêm túc, biết lắng nghe và giúp đỡ lẫn nhau.

Cảm nhận học viên -Đào tạo diễn viênCảm nhận học viên -Đào tạo diễn viên

  •  Cảm nhận học viên : Đặng Xuân Qúy
  •  Khóa học: Khóa học diễn viên

 Trong quá trình học tại công ty Tây Nguyên Phim, tôi cảm thấy môi trường rất tốt, tôi đã học hỏi được nhiều điều, thầy cô và các bạn rất hòa đồng, thầy dạy rất tận tình.

Xem bài trước

Cảm nhận học viên -Đào tạo diễn viênCảm nhận học viên -Đào tạo diễn viên

Tây Nguyên Phim Nơi Đào Tạo Uy Tín


Leave a comment