028.62733715 HOTLINE 0916955085 taynguyenfilm@gmail.com

Menu
CẢM NHẬN HỌC VIÊN – KHÓA HỌC DIỄN VIÊN

CẢM NHẬN HỌC VIÊN – KHÓA HỌC DIỄN VIÊN

By In KHÓA HỌC DIỄN XUẤT On


Khóa Học Diễn Viên – Cảm Nhận Học Viên Trần Tự Hào

Cảm nhận học viên: Trần Tự Hào

Khóa học: Đào tạo diễn viên

Cảm nhận khi học tại Tây Nguyên Phim tôi cảm thấy rất vui. vì thầy chỉ dạy và truyền đạt kinh nghiệm cho học viên rất nhiệt tình, vui vẻ và các nhân viên cũng rất nhiệt tình, hòa đồng, tôi cảm thấy mình được học hỏi và trải nghiệm nhiều thứ tại lớp học.

 Xem bài trước

Cảm nhận học viên - Khóa học diễn viênCảm nhận học viên - Khóa học diễn viên

Cty Tây Nguyên Phim Đào Tạo Diễn Viên Chuyên Nghiệp


Leave a comment